Хрониките на Алатар

Замъкът на коболдите

Алатар е издигнат насред Лунните хълмове при водопада на река Нентир. Тук се срещат всички пътища от областта и градът е център на търговията. Или поне е бил преди Войната на копието. Оркски племена опожавят града и прогонват населението. Остават малцина. Днес Алатар е едва сянка на отминалото си величие. Град в остра нужда на герои.
От изток заедно с един керван пристига група нищо неподозиращи приключенци. Имерал, маг от расата на еладрините, висок и тънък като върба, винаги вглъбен в себе си. Рогар, масивен войн от расата на полудраконите, свиреп враг, но и веренсъюзник. Техен лидер е Арикс, уверен и опитен, с червено шалче на врата.
Тримата отсядат в хана Нентир. Скоро разбират, че местни коболтски племена тормозят пътниците по Царския път. Лорд Фарен Малвадар им прелага награда, за да се справят с напастта. Посочва им, че база на операциите на дребните твари е Замъка на коболтите, крепост от старо време на половин ден път от града. Докато претърсват мястото откриват на земята капак, а под него стълбище, което ги отвежда в катакобите на някогашната твърдина. След вече две битки с коварните мъници групата продължава смело напред в дълбините на земята.

Comments

ZGM

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.