Хрониките на Алатар

Драконът

Дълбоко в земята трума смели приключенци рискуват живота си, за да защитят малкия град Алатар поне за още малко. След дълга битка със злите коболди, те попадат на нещо наистина неочаквано. Нов съюзник. Името на полу-елфа е Армас, но това е всичко, което знаят за него, освен, че очевидно е вещер. Той е мистерия за самия себе си, тъй като при сблъсък, най-вероятно с гадините е изгубил паметта си, но знае от писмото намерено до него, че има мисия в града.

Ниво след ниво групата оставя кървава следа след себе си и накрая се побеждават вожда на коболдите. Но само, за да разберат, че не той е истинската опасност тук. Тайна врата ги отвежда до леговището на Зартаракс, млад бял дракон. Именно неговата алчност е довела до честите атаки на слугите му. Нуждата им непрекъснато да носят нови съкровища с риск за жалкия си живот.

Цял Алатар ликува за победата над звяра. Но героите се връщат с нов спътник. Малко човешко момиченце, което владее само езика на Рогар. Името й е Келара.

Comments

ZGM

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.