Хрониките на Алатар

В гората на мъртвите

Някога мястото за гробницата на лордове, а може би ако отидем достатъчно назад и на крале. Тази зловеща гора е погълнала последното място за почивка на мнозина благородни люде и според селяните това е ядосало мъртъвците.

Нашите герои се спускат в една от криптите с мисия – да намерят и извлекат Пазител, меча – семейно съкровище на рода Малвадор. Сегашния владетел разказва тъжната приказка на прадядо му, който пред вида на стотиците си осъкатени и избити поданици, полудял и побягнал в дълбините на гората.

Слуховете сред селяните се оказват истина. В гората битуват зли духове на войни, неуспели да намерят покой. Бавно групата изрязва пътя си през талази немъртви същества, за да намери нещо неочаквано. Същество от Делечината Отвъд, което очевидно има интереси в местността и малки безформени твари, вероятно негови съюзници. След победата, намират момченце, чието любопитство го отвело твърде дълбоко в гората.

Лорда е щастлив да получи останките от меча, за да го изкове по случай наближаващото завръщане на сина си и пълнолетието му, а родителите да си върнат детето, макар и осъкатено.

Comments

ZGM

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.